Close

De boekhouder voor ideële oraganistaties

Wat doen ideële organisaties?

Ook ideële organisaties hebben een gedegen administratie nodig. Denk aan het verantwoorden aan de leden van het gevoerde financiële beleid. Ideële organisaties worden gedefinieerd als organisaties die zich belangeloos inzetten voor een bepaald doel of de promotie van een bepaald idee of ideaal. Dikwijls werkt een dergelijke organisatie op basis van giften, donaties, crowdfunding of eventuele subsidies. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld natuurorganisaties, armoedebestrijding, culturele belangenbehartiging etc. Zij vallen doorgaans ook onder de noemer non-profit-organisaties, dus hebben geen winstoogmerk. Een coöperatie dient overigens vaak wel een stoffelijk belang, dus voordelen uit de ‘winst’ worden uitgekeerd aan de leden. De kleinschalige coöperatie is de laatste jaren weer populairder geworden als rechtsvorm. Denk aan woning-coöperaties, lokale energie-coöperaties, dorps coöperaties.

Wat is administratief van belang bij ideële organisaties?

Hoewel deze organisaties (vaak verenigingen, coöperaties of stichtingen) dus doorgaans geen commercieel of winstbelang hebben en daarnaast in veel gevallen vrijgesteld zijn van btw, is het wel nodig dat er een gedegen administratie dient plaats te vinden om vooral verantwoording te kunnen afleggen aan eventuele leden of andere belanghebbenden.

Wat kan CEA betekenen voor ideële organisaties?

Een praktijkvoorbeeld: Operatie Steenbreek
Carlo Ensing Administraties wil graag een bijdrage leveren aan, en administratieve ondersteuning bieden aan deze organisaties. Een heel mooi voorbeeld is dat CEA al vanaf de oprichting betrokken is bij Stichting Steenbreek (voorheen Operatie Steenbreek, www.operatiesteenbreek.nl). Steenbreek is een landelijke stichting om campagne te voeren om de particuliere (en sinds kort ook publieke) ruimtes te vergroenen. Concreet: tegels uit de tuinen vervangen door groene beplanting. Op hun website staat uitgebreid beschreven op welke wijze gemeentes kunnen aansluiten. CEA voert de boekhouding van Steenbreek. Dit betekent een gedegen boekhouding van zowel de inkomende gelden van inmiddels rond de honderd gemeenten en andere partners, de afhandeling van de facturenstroom aan de kostenkant en het bijhouden van de bankmutaties, uiteraard ook door een directe bankkoppeling met E-Boekhouden.