Close

De boekhouder voor psychologen en psychotherapeuten

Wat doet de ZZP-psycholoog?

Psychotherapeuten, psychiaters, (gz-)psychologen en klinisch psychologen kunnen allemaal een eigen praktijk hebben. Het gaat dan om vrijgevestigde psychologen etc. De psycholoog of psychotherapeut heeft te maken met een erg grote administratieve lastendruk. Er dient aan allerhande regelgeving voldaan te worden om verantwoording te kunnen afleggen. De ZZP psycholoog wil graag met zijn vak en zijn cliënten bezig zijn maar heeft te maken met veel administratieve regelgeving en lasten. Een overzichtelijke administratie is dan van groot belang, zowel op boekhoudkundig als op ander administratief gebied. Ook leven er vaak vragen met betrekking tot bijvoorbeeld de btw en belastingaangiftes. Moet er wel of niet btw berekend worden? Krijg ik vrijstelling of niet? En op welke dingen moet ik letten bij de aangifte inkomstenbelasting?

Hoe zit het met de btw van deze beroepen?

Beroepen in de zorgsector zijn doorgaans vrijgesteld van btw. Psychologen die ingeschreven staan in het register van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) kunnen vrijgesteld worden van btw. Ze moeten daarvoor in ieder geval over een diploma beschikken van een universitaire opleiding tot psycholoog en diensten aanbieden die omschreven kunnen worden als ‘gezondheidskundige verzorging van de individuele mens’. De diensten die u aanbiedt moeten vallen binnen het vakgebied waarvoor u een universitair diploma hebt.

Boekhouding uitbesteden aan CEA?

Richt u uw aandacht liever op het helpen van mensen die op psychologisch vlak hulp nodig hebben, laat dan ‘vervelende’ taken als het bijhouden en controleren van uw boekhouding en het doen van uw belastingaangiften over aan een professionele boekhouder.