Close

5 februari 2019

PLANNING VAN DE AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2018 VOOR DE KLEINE ONDERNEMER

Zet in je agenda wanneer je met de aangifte 2018 bezig wilt. Doe dat vandaag nog. Uiteraard heb je de burgerservicenummers (BSN) van jezelf en je (eventuele) partner en kinderen, je DigiD en je rekeningnummer van je bank meteen bij de hand. Check meteen even of je DigiD van jou en je partner het nog ‘doen’ door alvast een keer  in te loggen! Wacht hier niet mee want als dit niet in orde is moet je deze aanvragen en dat kost ook weer tijd. Ook kun je je boekhouder of een ander machtigen voor de DigiD. Dan kan deze te zijner tijd jouw aangifte doen zonder dat je je privé-code hoeft af te geven. Altijd wel verstandig want je digid gebruik je ook voor veel andere (privé)zaken.

Ook is het handig om je boekhouding, jaarrekeningen en de IB-aangiftes van vorige jaren er even bij te leggen zodat je altijd even kunt kijken hoe je het vorig jaar/vorige jaren gedaan hebt. Dit kan ook nodig zijn als er bijvoorbeeld sprake is van verrekening van verliezen.

In je planning moeten de volgende zaken in ieder geval opgenomen worden:

 • Urenregistratie: Als het goed is heb je in je agenda of in een digitaal bestand wekelijks je uren bijgehouden en ook aangegeven wat directe en indirecte uren zijn. Dit is o.a. van belang voor het urencriterium voor je ondernemersaftrek. Zoals je weet ligt de grens bij 1225 uur per jaar (ook indirecte uren mag je meetellen). Als je starter bent kun je de eerste drie jaar in aanmerking komen voor de startersaftrek.
 • Kilometeradministratie cq rittenregistratie: deze worden nogal eens door elkaar gehaald. Je rittenregistratie gebruik je als je wilt aantonen dat je privé per jaar niet meer dan 500 km hebt gereden (van belang als je je auto op de zaak hebt en of je al dan niet privé bijtelling moet toepassen). Ook kun je ze gebruiken om je zakelijke kilometers te declareren (als je je auto niet op de balans hebt) of (iets ingewikkelder) de verhouding zakelijk/privégebruik te bepalen voor bijvoorbeeld je btw-privegebruik (over je privékilometers moet je officieel je btw weer terugbetalen, als je ze eerst zakelijk afgetrokken had; voor dit laatste moet je auto wel op de balans staan. Omgekeerd kan je btw terugvragen over zakelijk gereden kilometers als je je zakelijke kilometers van je privé auto declareert. Raadpleeg hiervoor even de site van de belastingdienst voor de berekening want dit wordt al snel ingewikkeld).

Je boekhouding helemaal bijwerken. Denk hier bijvoorbeeld aan

 • het checken van je laatste bankafschrift met het saldo op je grootboekrekening Bank
 • je openstaande posten debiteuren/crediteuren checken met je ‘map’ (papier of digitaal). Controleer of je alles voor de vervaldatum betaald hebt (crediteuren) of ontvangen hebt (debiteuren).
 • het bijwerken van je afschrijvingsstaat en deze checken met de posten Materiele Vaste Activa en Afschrijving MVA (zoals auto, machine, groot inventaris etc., over het algemeen aanschaffingen die meer dan 450,- waren en waar je meerdere jaren over afschrijft)
 • indien nodig, een inventarisatie van je Voorraden
 • of je de winst of het verlies goed verwerkt hebt in je eindbalans
 • of het beginvermogen aansluit bij het eindvermogen van vorig boekjaar en of het eindvermogen klopt. Deze worden o.a. in het aangiftepakket gebruikt voor de fiscale vermogensvergelijking.
 • Specificatie van de btw: hoe is het te betalen of terug te krijgen bedrag tot stand gekomen en sluit dit aan bij je boekhouding. Bepaal ook of je in aanmerking komt voor de Kleine Ondernemersregeling. Geef deze eventueel nog aan in een suppletie Omzetbelasting. Zie de belastingdienstsite. Bewaar ook een print van je vier kwartaalaangiften btw.
 • Eventuele ‘Vraagposten’ in je boekhouding oplossen

Verder moet je o.a. de volgende documenten ‘klaarleggen’:

 • Jaaropgaves (bijv. als je deels ook nog in loondienst werkt, een uitkering hebt, ook van hypotheken, AOV premies, premies lijfrentes  en pensioenen)
 • voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2018 (indien van toepassing)
 • kopie laatste bankafschrift zakelijke rekening(en) en beleggingsrekeningen, kopie bankafschrift privé rekeningen(en)
 • overzicht overige bezittingen en schulden per 1 januari en 31 december 2018 (zoals effecten, groene beleggingen, kunstvoorwerpen, contant geld etc)
 • overzicht van bijzondere aftrekposten (met specificaties), bijvoorbeeld ziektekosten, scholingskosten, giften, betaalde alimentatie etc.
 • lijst met openstaande posten van je debiteuren en crediteuren
 • WOZ opgave
 • als je je huis gekocht of verkocht hebt: de notarisafrekening, andere nota’s
 • een overzicht van investeringen (aanschaffingen boven de 450 euro) die je kunt opvoeren voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (in 2018 minimaal 2301 euro aan investeringen), zie ook de tabellen op de site van de belastingdienst
 • Een overzicht van werkzaamheden die op 31 december 2018 vooruitgefactureerd zijn en werkzaamheden die op 31 december al wel uitgevoerd maar nog niet gefactureerd zijn

Uiteraard is bovenstaande niet uitputtend. Zo kun je te maken hebben met specifiekere zaken als aanmerkelijk belang (box 2), tweede woning, monumentenpand of ander onroerend goed of beleggingen, etc. Raadpleeg hiervoor ook je boekhouder tijdig.

 

Met het invullen en opsturen van dit contactformulier gaat u akkoord met mijn privacybeleid en geeft u toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens die u hier hebt ingevuld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *