Close

Waaruit bestaat je boekhouding?

Wat is een boekhouding?

De boekhouding of de financiële administratie bestaat uit twee gedeelten: een balans en een verlies- en winstrekening. In een jaarrekening wordt daar dan ook een toelichting bijgevoegd, waarin de cijfers per post nog verder gespecificeerd worden.

Wat is een balans en een verlies- en winstrekening?

Door je balans weet je wat je bezittingen (debet) en schulden (credit) van je bedrijf zijn op en bepaald moment. Bezittingen, ook wel activa genoemd, zijn bijvoorbeeld vervoersmiddelen, machines, voorraden maar ook je banksaldo en je vorderingen op debiteuren. Schulden (of passiva) kunnen zijn je crediteuren (de facturen die je nog moet betalen), een lening die afgelost dient te worden, een nog openstaand bedrag aan te betalen belasting etc. Je verlies- en winstrekening geeft je inzicht in hoe je kosten en omzet in een bepaalde periode verlopen. Deze kun je uitstekend inzetten om ook op je cijfers te sturen en natuurlijk om je winst (of verlies) te bepalen over een periode. Het verschil tussen je bezittingen en schulden komt op de balans terug als je Eigen Vermogen. Bij kleine ondernemingen en zzp-ers zal dit meestal op de rekening Privé (kapitaal) geboekt worden. Op deze rekening wordt uiteindelijk ook je winst of verlies verwerkt.

Hoe voer je je boekhouding uit?

Je boekhouding voer je uit door periodiek je inkoopfacturen en verkoopfacturen te verwerken, bank- en kasmutaties te boeken etc. Als je je administratie goed bij houdt is dat een bron van informatie, zoals je omzet en je kosten, met welke activiteiten je de meeste omzet behaalt en wat je grote kostenposten zijn.